فراخوان

نخستین بزرگداشت میلاد میمون مولانا جلال الدین محمد بلخی در فرانکفورت

خانۀ مولانا در فرانکفورت برای بار نخست میلاد خداوندگار بلخ را در فرانکفورت بزرگ می دارد.

در این همایش، سیمینار پژوهشی، نمایشی از دیدار مولانا و شمس، شعر خوانی شاعران و موسیقی غزل گنجانده شده است.

ورود مشتاقان شعر و عرفان مولانا آزاد است.

زمان:
شنبه اول اکتوبر ۲۰۱۶ از ساعت چهار بعد از ظهر

جای:
Saalbau Nieder- Erlenbach
Im Sauern 10
60437 Frankfurt am Main

تیلفون:
01797360644

استاد ناظمی: پیوند مولانا با شعر

ادامه

گزارشی از سومین عرس مولانای بلخ در شهر فرانکفورت

خانۀ مولانا به خود میبالد که توانسته است با همکاری و همیاری کارکنان و اعضای محترم این خانه، امسال نیز مانند سالهای گذشته برای سومین بار یاد شاعر وعارف والای جهان، مولانا جلال الدین بلخی را بزرگ بدارد. در این بزم باشکوه که به تاریخ 21.12.2013 در سالن نیدر ارلن‌بخ شهر فرانکفورت، در یک فضای پر از دوستی و مهر برگزار گردید، تعداد زیادی از شاعران، ادیبان، هنرمندان، پژوهشگران و دیگر قلم‌بدستان فرهنگدوست و فرهنگپرور از شهرها و کشورهای گونگون اروپا حضور بهم رسانیده بودند. ادامه

فشردۀ زیست‌نامۀ مولانا

Saleha Mohebbi


فشردۀ زیست‌نامۀ مولانای بلخی به آواز صالحه محبی

مولانا جلال الدین محمد بلخی و موسیقی

لطیف ناظمی نقادادبی وادبیات شناس ، نویسنده این جستار مولانا جلال الدین محمد بلخی را به حق می توان عاشق‌ترین شاعر جهان نامید و شاعرترین عاشق جهان نیز. او هرچند که در سراسر سروده های خویش با شوق و جذبۀ شور انگیزی از عشق می‌گوید؛ اما با آنهم بدین باور است که این گوهر برین هرگز در وصف نمی‌گنجد:

هرچه گویم عشـــق را شـــرح و بیان
چون به عشـــق آیم خجل گردم از آن

ادامه


مولانا جلال‏الدین بلخی به روایت مولانا شمس‏الدین تبریزی

لطیف ناظمی نقادادبی وادبیات شناس ، نویسنده این جستار ما مشتاقان شعر و اندیشۀ مولانا جلال الدین بلخی ثم رومی، چه بسیار که از شمس تبریزی شنیده ایم و از شیفتگی وبی قراری مولانا در فِراق وی داستانها خوانده ایم. تاجایی که دیوان خداوندگار را به نام دیوان شمس می شناسیم و در سراسر این کتاب شورانگیز جای پای این محبوب جاودانۀ مولانا را به روشنی، ردیابی می کنیم.در مثنوی معنوی جلوه های او را گواهیم و یادکرد هایی از وی می خوانیم و کتاب منثور فیه مافیه را نیز از نام او تهی نمی یابیم. ادامه


از فرانکفورت تا قونیه

Maulana, Rumi شام یازدهم دسامبر در عرس مولانا شرکت جستیم و شاهد سماع گروهی از درویشان چرخان شدیم. سماع، پایکوبی چرخ و دست افشانی درویشان است که آداب خاص دارد. حجةالسلام محمد غزالی گفته است: ادامه