فراخوان خانۀ مولانا بمناسبت زاد روز مولانا جلال الدین بلخی

خانۀ مولانا در فرانکفورت که از چندین سال بدین سو عرس خداوند بلخ را تبجیل کرده است، امسال برآن است تا به جای نکو داشت عرس، زاد روز آن عارف و شاعر سترگ را در پایان سپتمبر بزرگ بدارد.

این بزرگداشت به گونۀ سیمینار برگذار خواهد شد و به دنبال آن به پرسشهای حاضران پاسخ داده خواهد شد. کسانی که خواستار سهمگیری در این محفل عشق و عرفان باشند، نوشتارها یا شعرهای خود را تا پایان ماه آگست به صندوق پستی یا نشانی برقی (ایمیل) خانه ی مولانا گسیل بدارن.

مشتاقان شرکت در سالروز مولانا می توانند از عنوان های زیر یکی را برگزینند:

 • شرح احوال پژوهشی مولانا
 • معنای عشق از دیدگاه مولانا
 • شمس تبریزی از منظر مولانا
 • مولانا از منظر شمس تبریزی
 • تطور و تکامل در دایره ی فکری مولانا
 • مولانا و دین
 • مولانا و انسان کامل
 • مولانا و موسیقی
 • طنز درمثنوی معنوی
 • خاور شناسان و مولانا

شرایط:

 • نوشتار ها نباید بیشتر از پانزده دقیقه ی خوانش را در برگیرد.
 • نوشته و شعری که به نحوی با احوال، آثار و افکار مولانا مرتبط نباشد در برنامه جای ندارد.
 • در شب محفل نوشته و شعر پذیرفته نمی شود.

Maulana Haus
Postfach 550330
60402 Frankfurt am Main

E-Mail :khanemaulana[ÄT]gmail.com

استاد ناظمی: پیوند مولانا با شعر

ادامه

گزارشی از سومین عرس مولانای بلخ در شهر فرانکفورت

خانۀ مولانا به خود میبالد که توانسته است با همکاری و همیاری کارکنان و اعضای محترم این خانه، امسال نیز مانند سالهای گذشته برای سومین بار یاد شاعر وعارف والای جهان، مولانا جلال الدین بلخی را بزرگ بدارد. در این بزم باشکوه که به تاریخ 21.12.2013 در سالن نیدر ارلن‌بخ شهر فرانکفورت، در یک فضای پر از دوستی و مهر برگزار گردید، تعداد زیادی از شاعران، ادیبان، هنرمندان، پژوهشگران و دیگر قلم‌بدستان فرهنگدوست و فرهنگپرور از شهرها و کشورهای گونگون اروپا حضور بهم رسانیده بودند. ادامه

فشردۀ زیست‌نامۀ مولانا

Saleha Mohebbi


فشردۀ زیست‌نامۀ مولانای بلخی به آواز صالحه محبی

مولانا جلال الدین محمد بلخی و موسیقی

لطیف ناظمی نقادادبی وادبیات شناس ، نویسنده این جستار مولانا جلال الدین محمد بلخی را به حق می توان عاشق‌ترین شاعر جهان نامید و شاعرترین عاشق جهان نیز. او هرچند که در سراسر سروده های خویش با شوق و جذبۀ شور انگیزی از عشق می‌گوید؛ اما با آنهم بدین باور است که این گوهر برین هرگز در وصف نمی‌گنجد:

هرچه گویم عشـــق را شـــرح و بیان
چون به عشـــق آیم خجل گردم از آن

ادامه


مولانا جلال‏الدین بلخی به روایت مولانا شمس‏الدین تبریزی

لطیف ناظمی نقادادبی وادبیات شناس ، نویسنده این جستار ما مشتاقان شعر و اندیشۀ مولانا جلال الدین بلخی ثم رومی، چه بسیار که از شمس تبریزی شنیده ایم و از شیفتگی وبی قراری مولانا در فِراق وی داستانها خوانده ایم. تاجایی که دیوان خداوندگار را به نام دیوان شمس می شناسیم و در سراسر این کتاب شورانگیز جای پای این محبوب جاودانۀ مولانا را به روشنی، ردیابی می کنیم.در مثنوی معنوی جلوه های او را گواهیم و یادکرد هایی از وی می خوانیم و کتاب منثور فیه مافیه را نیز از نام او تهی نمی یابیم. ادامه


از فرانکفورت تا قونیه

Maulana, Rumi شام یازدهم دسامبر در عرس مولانا شرکت جستیم و شاهد سماع گروهی از درویشان چرخان شدیم. سماع، پایکوبی چرخ و دست افشانی درویشان است که آداب خاص دارد. حجةالسلام محمد غزالی گفته است: ادامه